ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


โทรศัพท์: 0-2329-8360-3

โทรสาร: 0-2329-8360-3 กด 4

 

 

 

Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

Chalongkrung Rd., Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand


TEL: +66-2-329-8360 to 3

FAX: +66-2-329-8360 to 3 Ext. 4

 

 

 

Contact Webmaster

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (อ. ดร. นริศรา ทองบุญชู)